Dronelar ve Ziraat – Dronların Ziraatdeki Yeri ve Kullanımı

Bu uygulamayla, ağırlığından bağımsız olarak ticari bir insansız hava aracı kullanan hepimiz yeterlik almak zorundadır. İstanbul’da 3 ayrı yerde verilen tayyare lisansları, ülke genelinde toplam 22 merkezden alınabiliyor. Drone ehliyetini almak için ödenecek ücret, gruplara gore 800 ila 1500 İngiliz Sterlini arasında değişiyor. [3]

Dronların Tarımdaki Yeri ve Kullanımı

Dronlar, günümüzde tarımda kullanılan birçok vasıta ve ekipmana kıyasla oldukça daha ekonomik bir yatırımdır. Dronlar için yapılan yatırımların geri dönüşü oldukça süratli olup tarım gelirlerinin getirisini hızlıca yükseltebilir. Tarım alanında drone teknolojisinin kullanımı bilhassa son birkaç yıldır büyük bir gelişme göstermiş, başta çiftçiler olmak üzere öteki tarımsal üreticilere büyük faydalar elde etmiştir.

Ayrıca tarımda kullanılan drone uygulamalarından olan haritalama, ölçeklendirme, kırpma ve püskürtme türü işlemleri kolaylıkla meydana getirecek kadar geniş bir alana yayılmıştır.

Dronların bugün tarımdaki kullanım alanları gelecekte oldukça daha çok genişleyeceğinden bu sektördeki iş hacmi de o oranda genişleyecektir.

Tarımda Kullanılan Dronların Geleceği

Yakın geçmişte tarım alanlarında da kendine hayat kabul eden drone üretimi, uzmanlar tarafından 2024 yılına kadar ortalama 1 milyar dolarlık tarımda pazar payına sahip olacağının öngörüsüne sahip. Bununla birlikte çiftçiler için tarımsal büyüme ve gelişme, drone pazarının büyümesi ile eşdeğer olacağı gözüyle bakılıyor. Bu bağlamda tarım teknolojisindeki ilerleme gelecekte bu konuda öğrenci yetişilemeyecek kadar büyük bir pazar olacak şeklinde görünüyor. Tarımda dronlara olan talep, mevcut iş enerjisini artıracak ve sektörle ilgili yeni iş kollarının geliştmesine vesile olacaktır. Hükümetlerin tarım programlarının başarıya ulaşmış olması ve bu konudaki süreçlerin verimli hale gelmesi için tarım politikalarına ve bu teknolojilerin geliştirilmesinde izin ve desteklerin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Drone teknolojisinin gelişmesi ile bu teknolojiye sahip hava araçlarının ilgili kurumlarca onaylanmasının karşısındaki en büyük problem, bu değişen teknolojinin güvenilirliğinin henüz sağlanamamış olmasıdır. Uygulamada, drone şeklinde ileri teknolojiye sahip ürünler inanılamayacak sayıda değişik fiil planlarıyla kontrol edilmesi ve değişik kombinasyonlarda işleme doğal olarak tutulması gerekmektedir. Ayrıca suni zekaya sahip otonom cihazlar yeni sorunlar karşısında kendi kendilerine yeni fiil planı geliştirebileceğinden bu şekilde oluşan eylemler insanları birazcık da olsa endişelendirmektedir.

Reklam